טביב אבנעים ושות' - משרד רואי חשבון

רחוב נירים 1 תל אביב 67060
טל: 6884343– 03 / נייד: 6008060- 052 / פקס: 6884285– 03

 


דף הבית  >>  חדשות וידיעות
חדשות וידיעות
 
חוזר מס הכנסה - מיסוי ירוק
מצ"ב חוזר מס הכנסה שפורסם לאחרונה בעניין. משרדנו לרשותכם בכל שאלה בעניין
/image/users/86869/ftp/my_files/hoz1-2010.pdf?id=3685188

חוזר מס הכנסה - מיסוי רכישה עצמית של אגרות חוב
מצ"ב חוזר רשות המיסים בעניין. משרדנו לרשותכם בכל שאלה בעניין.
/image/users/86869/ftp/my_files/hoz2-2010.pdf?id=3685180

מידע למעסיקים - גילום מס הכנסה קבוצתי
רשות המיסים פרסמה חוזר חדש בעניין.משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה בעניין
http://ozar.mof.gov.il/taxes/docs/maasikim090810_2.pdf


חישוב ההוצאה ברכישת ביטוח אובדן כושר עבודה
מצ"ב הבהרה של רשות המיסים בדבר אופן חישוב ההוצאה לרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה. משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה בנושא.
http://www.mof.gov.il/taxes/docs/maasikim230908.pdf