טביב אבנעים ושות' - משרד רואי חשבון

רחוב נירים 1 תל אביב 67060
טל: 6884343– 03 / נייד: 6008060- 052 / פקס: 6884285– 03

 


דף הבית >> אופציות לעובדים >> תיארוך לאחור (בקדייטינג) בישראל
 
בכיר במשרד רו"ח זיו-האפט: "תופעה של בקדייטינג לא יכולה לקרות בישראל"
לדבריו רו"ח שמעון אבנעים, חברות בישראל מחוייבות להגיש תוכנית למס הכנסה טרם הקצאת אופציות, ולכן אינן יכולות לתארכן מחדש
 
"בקדייטינג לא יכול לקרות בישראל" - כך טוען רו"ח שמעון אבנעים, מנהל מחלקת פרט במשרד רו"ח זיו-האפט. אבנעים דיבר בפאנל בנושא אופציות לעובדים, במסגרת כנס לשכת רוה"ח המתקיים השבוע בים המלח.
לדברי אבנעים, כשמדובר על אופציות לעובדים החל מינואר 2003, האופציות מוענקות רק מכוח סעיף 102 לפקודה. לדבריו, על בסיס הוראות הסעיף הזה, נדרש קודם כל להגיש תוכנית למס הכנסה, ורק כעבור 30 יום ממועד הגשת התוכנית ניתן לבצע את ההקצאה.
שני מסלולי מיסוי
מאחר שכך, טען אבנעים, אין אפשרות לבצע בקדייטינג. אבנעים: "אתה לא יכול לבוא ולומר: הקציתי חצי שנה קודם לכן, כי אז זה אומר שלא דיווחת, למרות שהיית צריך לדווח. ואם לא דיווחת, לא תוכל ליהנות מההטבה או מההקלה".
אבנעים הסביר כי בחוק שני מסלולים למיסוי אופציות: המסלול הפירותי, שבו ההכנסה נחשבת כהכנסה מעבודה, וממילא משולם המס השולי, המקסימלי, ולכן אין אפשרות למניפולציה; המסלול השני הוא המסלול ההוני, שבמסגרתו ממילא יש חובה להודיע על ההקצאה בתוך 30 יום.
עם זאת, אבנעים סייג ואמר: "אני יודע שיש בישראל חברות שהן חברות בנות של חברות אמריקניות, והסוגיה הזו הגיעה לשולחנה של רשות המסים. אם היה מודל הוני, במסגרתו לא דווח על הקצאת האופציות, ההטבה הזו נשללה, והיה חיוב במס השולי המקסימלי".
"נוצר אבסורד"
אבנעים ציין עוד, כי קיים אבסורד בכל הנוגע לאופציות לבעלי שליטה. לדבריו, בעלי שליטה המחזיקים מעל 10% בחברה, ממוסים על האופציות שהם מקבלים במסגרת סעיף אחר לפקודה. במסגרת זו, בעל השליטה ממוסה בגובה המס השולי, ומאחר שמדובר בהכנסה רעיונית, הדבר לא מוכר כהוצאה מבחינתה של החברה.
אבנעים: "נוצר אבסורד, שמצד אחד ציבור מחזיקי המניות נהנה מההקלה של סעיף 102, בעוד שבעלי שליטה לא רשאים להיכנס לתחולת הסעיף הזה, ממוסים במס המקסימלי, וגם החברה לא יכולה לדרוש זאת כהוצאה".

לדברי אבנעים, הוא מניח שרשות המסים תיתן דעתה על הסוגיה, והיא תראה בהקצאה לבעלי שליטה כמעין חלוקת דיבידנד, המחייבת במס של 25%, ואז ממילא אין הוצאה, שכן דיבידנד לא מוכר כהוצאה.

פורסם בעיתון גלובס 28/2/07