טביב אבנעים ושות' - משרד רואי חשבון

רחוב נירים 1 תל אביב 67060
טל: 6884343– 03 / נייד: 6008060- 052 / פקס: 6884285– 03

 


דף הבית >> מיסוי תאגידים >> עצמאי או חברה - בחינת כדאיות
 

ההבדלים בין פעילות נישום כעצמאי לבין פעילותו במתכונת חברה בע"מ

פורסם בירחון ידע למידע

שאלה

נישום, רופא, עוסק במקצועו גם כעצמאי וגם כשכיר. המס הנגבה מהכנסותיו הוא מס שולי בשיעור מרבי.

נישום זה רוצה להקים עסק - בית אבות. לצורך הקמת העסק הוא צריך לבנות בניין בשווי של 1.5 מיליון ש"ח (הערכה מינימלית) על אדמה שבבעלותו.

ההכנסה השנתית הצפויה מבית האבות האמור היא 1.5 מיליון ש"ח בשנה.

        מה היא צורת ההתאגדות הטובה ביותר, במקרה זה, לשם חיסכון מרבי במס ?

רו"ח שמעון אבנעים משיב:

שאלת צורת ההתאגדות הטובה ביותר זהה לשאלה "מה מחיר חליפה לחתן יתום...", קרי: שאלה זו מושפעת מרכיבים רבים מאוד, שחלק מהם אינם מיסויים.

בתשובתי כאן - הנני מציין את ההבדלים בין פעילות נישום כעצמאי לבין פעילותו במתכונת חברה בע"מ:

הנושא

עצמאי

חברה בע"מ

הקשר עם רשויות המס

בעל העסק עומד, באורח אישי וישיר, עם רשויות המס.

החברה עומדת בקשר עם רשויות המס בכל פעילותה העסקית.

בעל השליטה חייב להגיש דוח שנתי אישי.

שיעורי מס הכנסה

עד - 48%.

מס שולי מהרווח החייב במס.

קבלת נקודות זיכוי וניכויים אישיים.

29% - מס חברות בשנת 2007.

חלוקת דיווידנד- 25%.

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

חבות בשיעור 16.23% מהרווח, עד סך של 35,760 ש"ח לחודש.

אין חבות - על רווחי החברה.

נטל מס כולל

הכנסה בסך 1,500,000. סך המס: 642 אש"ח; שיעור המס: 42.8%.

46.75%.

מוניטין ויציבות

מבוססים רק על בעל העסק.

דימוי של עסק גדול.

אפשרויות נוחות להעברת בעלות או לחילוף המנהלים.

שיטת ניהול פנקסי חשבונות

חד צידית או כפולה בעסק גדול.

כפולה בלבד.

מחיר העלות הכספית

זולה.

יקרה.

דיני עבודה וביטוח מנהלים

אינם חלים על הבעלים.

חלים על בעלי השליטה במגבלות מסוימות.

תביעות ופשיטות רגל

חשיפה אישית מלאה.

אין חשיפה אישית, למעט - בערבויות אישיות.

תהליך הקמה

פתיחת תיקים אצל רשות מס הכנסה ורשות מס ערך מוסף.

הליך רישום החברה אצל רשם החברות.

פתיחת תיקים אצל רשות מס הכנסה ורשות מס ערך מוסף.

 

לא למותר לציין, כי אם אין צורך, מצד היזם, למשוך את כל הכנסתו (כיוון שיש לו, למחייתו, מפעילותו כרופא) - הרי התאגדות כחברה חוסכת בטווח הקצר את תשלומי המס הגבוהים בתחילת הפעילות, והם יכולים להוות נימוק לטובת הקמת חברה.

המשיב - מנהל מחלקת פרט ואופציות במשרד bdo זיו האפט, רואי חשבון.