טביב אבנעים ושות' - משרד רואי חשבון

רחוב נירים 1 תל אביב 67060
טל: 6884343– 03 / נייד: 6008060- 052 / פקס: 6884285– 03

 


דף הבית >> מלכרים ומוסדות ציבור >> מלכ"רים היזהרו - רשויות המס בעקבותיכם
 

 

מלכ"רים היזהרו- רשויות המס בעקבותיכם
רו"ח שמעון אבנעים, אגף המיסים BDO זיו האפט
 
לאחר שבשנים האחרונות, המלכ"רים נהנו מיד חופשית יחסית, החלו לאחרונה, רשויות המס בישראל להכביד את ידן על אותם מוסדות של המגזר השלישי. דוחות המס של המלכ"רים נבדקים בקפידה יחד עם אישורי פטור מניכוי במקור ואישורי תרומות ושומות ניכויים. ברשימה זו אתייחס למספר בעיות נפוצות בהן נתקל המגזר השלישי ואציע, במידת האפשר, פתרונות לעניין.]
 
1.בחינת דוחות המס:
 
אחד הדברים המהותיים שפקיד השומה המיוחד לענייני מלכ"רים מחפש הוא אבחנה בין פעילות התנדבותית לפעילות עסקית לא הוגנת. מאחר ומלכ"ר, כשמו אינו פועל להשגת רווחים, מס הכנסה מחפש הוכחות לנקודה זו.]
 
המבחן העיקרי לכך הוא מתן שירות על בסיס התנדבותי במחירים הנמוכים ממחירי שוק. מנגד, מתן שירות כזה עשוי "להפיל" את המלכ"ר במבחן אחר והוא כי פעילות המלכ"ר מהווה פעילות תחרותית לעסקים אחרים באותו תחום. על כן, השאלה היא איזוהי הפעילות שמלכ"ר רשאי ליתן שאינה באה בגדר עסק.]
 
השופטת ברכה אופיר-תום בפס"ד מט"ב[1] התיחסה למבחן זה וקבעה כי: "את האיסור על מלכ"ר להוות גורם תחרותי, אין להבין, לאור הדברים שלעיל, כאיסור על כל מצב של תחרות בין מלכ"ר לעוסק, אלא כאיסור על תחרות בלתי הוגנת. אילו נאסרה לחלוטין 'תחרות' בין מלכ"ר לעוסק, לא היו מלכ"רים יכולים לפעול בשורה ארוכה של תחומים בהם פועלים עסקים לצד מלכ"רים כגון, מכללה פרטית לצד אוניברסיטה, או בית חולים ממשלתי לצד בית חולים פרטי. האיסור  הוא  על  תחרות היוצרת למלכ"ר יתרון בלתי הוגן ...".]
 
הבעיה היא שהמונח תחרות בלתי הוגנת לא הוגדר וזו, בין היתר, הנקודה שרשויות המס בוחנות בדוחות המלכ"רים. כיצד נדע אם פעילות המלכ"ר הינה התנדבותית או עסקית? ראשית יש לבחון האם פעילות המלכ"ר הינה בתחום עיסוקו. אם התשובה לכך שלילית יש לבחון האם פעילות זו יוצרת יתרונות מס משמעותיים למלכ"ר. תשובה שלילית לשאלה זו מיתרת את הדיון בסוגיה. לתשומת ליבכם.]
 
2. אישורי פטור מניכוי מס במקור ואישורי תרומות:
 
כשרשויות המס מחדשות אישורי גופים לעניין תרומות הן מבצעות בדיקות מהותיות שאחת מהן אשר נוספה רק השנה היא בחינת תקרת הוצאות ההנהלה והכלליות כאחוז מסך המחזור.]
 
נציבות מס הכנסה קבעה כי מוסד המעוניין לקבל אישור לצורך תרומות יתחייב שהוא מאמץ את השיעור שנקבע לעניין הוצאות ההנהלה והכלליות   (====שמעון, מה הוא שיעור זה?===) . במקביל, על מנת לקבל אישורי פטור מניכוי במקור, נדרשים המלכ"רים להגיש את דוחות המס שלהם במועד וכמובן לסלק חובות קיימים.]
 

לסיכום, רשויות מס הכנסה המחפשות כיצד להעמיק את הגבייה, איתרו את המגזר השלישי לטוב ולרע. לכן מי שמנהל מלכ"ר, לשם מלכ"ר, כדאי שידאג לניהול מדוקדק.][1] ארגון חברות הסיעוד נ' מנהל אגף המכס והבלו, מט"ב- עמותה לשירותי טיפול בבית ומגזר ההתנדבות והמלכ"רים ע"ש 469/94.