טביב אבנעים ושות' - משרד רואי חשבון

רחוב נירים 1 תל אביב 67060
טל: 6884343– 03 / נייד: 6008060- 052 / פקס: 6884285– 03

 


 

פיצויי פיטורין

פורסם בירחון ידע למידע

שאלה:

עוסק מורשה פיטר עובד ושילם לו פיצויי פיטורין בהיותו עוסק מורשה, לאחר תקופה מסויימת הפך העוסק לחברה בע"מ והעביר את כל הפעילות לחברה כולל העובדים שנותרו , העובד המפוטר תבע את מעסיקו וניתן פס"ד שעל המעביד לשלם תוספת פיצויי פיטורין לעובד. אבל כאשר ניתן פסק הדין העוסק המורשה הפך כבר להיות חברה בע"מ ,בהנחה שהחברה תשלם לעובד התובע את הפיצויים לפי פסק הדין ,
האם ניתן להכיר בהוצאה כהוצאת פיצויי פיטורין בחברה ? כיצד ניתן להכיר בהוצאה ? והאם צריך לעשות מסמך/חוזה/ הסכם בין החברה לבין העוסק?
 
 
 
רו"ח שמעון אבנעים  משיב:
פיצויי פיטורין משולמים לעובד בעקבות ניתוק יחסי עובד-מעביד.
במקרה דנן, לא היו יחסי עובד-מעביד בין החברה לעובד ועל כן, לכאורה, לא ניתן להכיר בהוצאה זו בחברה. אני מציין לכאורה ולא שולל הזכות מהחברה היות ויש לבחון האם במועד העברת הפעילות מהעצמאי לחברה הוסכם בין הצדדים כי יועברו הזכויות והחובות לחברה שאז תתכן פרשנות, אם כי קשה, לפיה ההוצאה יכולה להדרש ע"י החברה.
חלופה אחרת הינה כי היות ומדובר בהוצאה של העצמאי דין ההוצאה להדרש בתיקו האישי ומכיוון שהנ"ל סגר את פעילותו העצמאית והעבירה לחברה יתאפשר לו לקזז את ההפסד הנ"ל מהכנסתו ממשכורת על פי הכללים שנקבעו בסעיף 28(ב) לפקודה.
כמו כן, אני ממליץ לקבל יעוץ משפטי בדיני עבודה לבחון הסוגיה בצורה מעמיקה יותר.
 
 
התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן.