טביב אבנעים ושות' - משרד רואי חשבון

רחוב נירים 1 תל אביב 67060
טל: 6884343– 03 / נייד: 6008060- 052 / פקס: 6884285– 03

 


דף הבית >> מע"מ >> החזר מע"מ לפני תחילת פעילות
 

החזר "מע"מ תשומות" לפני הפעלת עסק

שאלה

נישום, רופא, עוסק במקצועו גם כעצמאי וגם כשכיר. המס הנגבה מהכנסותיו הוא מס שולי בשיעור מרבי.

נישום זה רוצה להקים עסק - בית אבות. לצורך הקמת העסק הוא צריך לבנות בניין בשווי של 1.5 מיליון ש"ח (הערכה מינימלית) על אדמה שבבעלותו.

ההכנסה השנתית הצפויה מבית האבות האמור היא 1.5 מיליון ש"ח בשנה.

        האם ייענו רשויות המס לדרישת החזר מס תשומות לפני הפעלת העסק [?]; ואם הן ייענו לדרישה זו - כיצד דורשים ?

רו"ח שמעון אבנעים משיב:

בטרם מתן התשובה על השאלה הזו - הנני מציין, באופן כללי, כי גם בעניין המע"מ אין התשובה חד-משמעית:

        מחד - הוראות סעיף 41 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 קובעות, כי לא יותר ניכוי מס תשומות אלא אם כן משמשות התשומות בעסקאות החייבות במע"מ; ולכן, אם הכנסות בית האבות יסווגו "הכנסות משכירות", שהן פטורות ממס - הרי לא יהיה אפשר לקזז את מס התשומות.

        מאידך - אם הכנסות בית האבות יחויבו במע"מ, יהיה אפשר לדרוש את ניכוי מס התשומות הקשורות לבנייה.

כדי להימנע מסוגיית הוצאות טרום-עסקיות - רצוי לפתוח את התיק אצל רשות מס ערך מוסף בהקדם האפשרי ולתבוע את ניכוי מס התשומות רק לאחר הפתיחה. דרישת ניכוי מס התשומות עוד לפני פתיחת תיק אצל רשות מס ערך מוסף אינה אפשרית כלל וכלל.

המשיב - מנהל מחלקת פרט ואופציות במשרד bdo זיו האפט, רואי חשבון.