טביב אבנעים ושות' - משרד רואי חשבון

רחוב נירים 1 תל אביב 67060
טל: 6884343– 03 / נייד: 6008060- 052 / פקס: 6884285– 03

 


דף הבית >> אופציות לעובדים >> אופציות לעובדים בחברה אמריקאית
 

מניות בחברה אמריקאית שהקצה מעסיק לעובדו ומיסוי מכירתן בידיו

פורסם בירחון ידע למידע

שאלה

עובד קיבל ממקום עבודתו בארץ מניות מונפקות בחברה אמריקאית שטרם נפרעו; וכמות המניות וסוגן הם: 14,000 מניות, שכל אחת מהן בסך 0.001 $ ערך נקוב.

ב-21.7.2004 - חתם העובד על נעילת המניות ל-180 יום; דהיינו: אין באפשרותו למכור את המניות עד 14.6.2005.

ב-2.12.2004 - עברו המניות reverse split; וכתוצאה מכך - מחזיק העובד ב-875 מניות בלבד.

ב-15.12.2004 - הונפקו מניות החברה האמריקאית בבורסה וערך כל מניה היה 17.5$.

כיום - מעוניין העובד למכור את מניותיו האמורות שבחברה האמריקאית.

הערה: המניות לא הוחזקו באמצעות נאמן.

השאלות:

1.   מהו מועד החיוב במס בהקשרן של המניות האמורות ?

2.   כיצד ימוסה הרווח (רווח על פי סעיף 2 לפקודה, או רווח הוני) ?

3.   מהו שיעור המס על הרווח ?

4.   האם יש להחיל את סעיף 102(ג)(2) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 [להלן - "הפקודה"]; ובהתאם לכך - לחשב רווח על פי סעיף 2(2) לפקודה, בעת מכירת המניה ?

5.   האם יש להחיל את סעיף 101 לפקודה; ובהתאם לכך - לראות כ"יום המכירה" את התאריך 14.6.2005 ?

רו"ח שמעון אבנעים משיב:

נתוני השאלה אינם ברורים, כדי לאפשר מתן תשובה חד-משמעית; ועל כן, תשובתי תסתמך על שְלוש ההנחות האלה:

1.   במועד קבלת המניות לא נחשבה החברה האמריקאית לתושבת ישראל; וכן, לא הוגשה בקשה לראות בהענקה כהענקה מכוח סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 [להלן - "הפקודה"].

2.   רישום המניות למסחר היה בבורסה בארה"ב.

3.   במועד רישום המניות למסחר לא הייתה החברה הזו חברה ישראלית, ולכן לא הוגשה בקשה על פי הוראות סעיף 101 לפקודה, אשר לפיהן יש אפשרות, בעניינן של המניות, המקנה דחיית אירוע המס למועד המכירה בפועל.

היות שההנחות דלעיל מתבססות על הנתונים, שצוינו בשאלה - עולה, כי אין תחולה להוראות סעיף 102 וסעיף 101 לפקודה. מכאן שחלופת המיסוי היחידה שנראית סבירה היא חיוב על פי הכנסת עבודה.

לחלופין, אם הרישום למסחר היה בבורסה בארץ, ייתכן כי המהלכים שצוינו לעיל בוצעו בליווי משפטי, שניתן לחברה האמריקאית בפעולותיה עם רשות המסים בישראל; ועל כן, יש לבדוק אם במהלך ביצוע העסקה ניתן אישור מראש של רשות המסים לסוגיות אלה.